Adresa: str. Zambilei 7, 400427 - Cluj Napoca   •   Tel/fax: +40 - 264 - 441971   •   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Împreună pentru viaţă

Please update your Flash Player to view content.

Istoricul activității de coordonare

 

Cele 9 Filiale ale Fundației Creștine Diakonia (Cluj, Târgu Mureș, Reghin, Sfântu Gheorghe/Covasna, Oradea, Brașov, Odorheiu Secuiesc, Zalău și Satu Mare) s-au dezvoltat pornind din anul 2001, când s-a organizat prima Fundație, cea din Cluj, care a fost ulterior fundașia mamă a tuturor Filialelor ulterioare. Pe parcurs a apărut necesitatea armonizării managementului și a planificării strategice, adică a coordonării. Funcționarea ca o organizație unitară a început în 2010 printr-un proiect comun cu HEKS (Helvetische Evangelische Kirche Stiftung/Fundația de Ajutor a Bisericii Evanghelice Elvețiene), pe o perioadă de 14 ani (2010-2013, 2014-2017, 2018-2021, 2022-2024), finanțat parțial de către HEKS. Scopul acestui proiect este, de a crea o organizație puternică, unitară și eficientă, cu o cultură organizațională pe măsură, care s-o facă rezistentă și competitivă în condițiile tot mai grele ale vieții sociale-economice curente. Primul coordonator a fost Dna Borzási Mária în perioada 2010 și 2011, iar din octombrie 2011 coordonatorul este dr. Hegedűs Lajos. Obiectivele coordonării sunt armonizarea optimă a managementului operațional a Filialelor, cu păstrarea maxim posibilă a libertății de decizie a Directorilor de Filiale, respectiv implementarea unei culturi organizaționale moderne și reprezentarea organizației ca întreg, față de terți. Ca atare, viziunea Fundației Creștine Diakonia (FCD) este de a deveni în următorii 3-5 ani, cea mai performantă prestatoare de servicii de îngrijiri socio-medicale la domiciliu în macro-regiunile de Nord Vest și Centru, iar misiunea, ca de la an la an să se extindă în noi regiuni. Scopul nostru este creșterea și extinderea organizației, oferirea ajutorului pentru nevoiași pe o scară tot mai largă, livrând serviciile amintite la domiciliul solicitanților. Valorile care stau la baza culturii organizaționale sunt: spiritualitate creștină, omenie, normalitate, nivel profesional ridicat, respectul legii, atitudine demnă de încrederea pacienților, spirit de cooperare europeană cu evitarea oricărei forme de discriminare.

 

 

diakoniahekseurodiakonia

 

Coordonatorul este ales de către Consiliul Dirigent al Fundației într-o ședință extraordinară a Consiliului Dirigent, care este prezidată de Președinte. Mandatul primit de coordonator este:

 

  • Derularea eficientă a proiectului HEKS/FCDA în conformitate cu Statutul FCD
  • Organizarea și derularea ședințelor anuale și extraordinare ale Consiliului Director, conduse de Președintele FCD

  • Implementarea hotărârilor luate de Consiliul de Conducere a FCD
  • Coordonarea armonioasă a activității Filialelor
  • Colectarea, prelucrarea și arhivarea rapoartelor statistice lunare și anuale ale Filialelor
  • Colectarea, prelucrarea și arhivarea rapoartelor financiare și de activitate, semestriale și anuale
  • Elaborarea de Rapoarte în favoarea Consiliului Dirigent a ERA, a Consiliului Director a FCD și a HEKS

  • Reprezentarea FCD față de alte organizații și instituții, dacă necesitatea reprezentării depășește atribuțiile Directorilor de Filiale
  • Arhivarea tuturor documentelor cu valoare de evidență primară (D.01, D.02, D.03, D.04, D.05, rapoarte către HEKS, procese verbale, contracte, contabilitate)
  • Alte, conform Statutului (la solicitarea HEKS, a Consiliului Dirigent, a autorităților)