header_top_hu 
Română (România)Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)
Karácsonyi műsor
BARÁTOK LEHETÜNK
„Nem mondalak többé titeket szolgáknak,mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura: titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek.”
(János 15./15.)

Ez az ige szolgált kiindulóponttul a december 15-én szervezett karácsonyi ünnepségnek a Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi Központban, ahol különböző korú, nemű, anyanyelvű, vallású jóemberek gyűltek nagyszámban össze, hogy együtt várakozzanak a legszebb beteljesedésre: Jézus Krisztus születésére.


A meghívottak a Diakónia Keresztyén Alapítvány valamint a Pro Christo et Ecclesia Egyesület szépkorú gondozottjai voltak, akik nemcsak a megyeközpontból, hanem Nagyernyéből, Backamadarasról, Marosszentannáról, Marosszentkirályról, Sármásról és más kiszolgált településekről érkeztek. Bár a kétszáz férőhelyes terem kicsinek bizonyult, mindent belengett a szeretet és barátság hangulata. Nem kis része volt benne Varga László nyugalmazott lelkipásztornak, az Agapé együttesnek, a Református Asszisztensképző Főiskola önkéntes táncoló és szervezkedő diákjainak, a 15-ös számú napközi óvodásainak, szülőközösségének , négy óvónéniének és a kezdeményező és szervező alapítvány, illetve egyesület alkalmazottjainak.


A közösen feldíszített karácsonyfa, a gyertyák fénye, a gyermekek és fiatalok tánca, szívből jövő éneklése, gondozottunk köszöntő versikéi, a homályban felcsendülő Csendes éj barátokká tette mindazokat, akik kunyhóból és palotából érkeztek, a magányosan éldegélőket és nagycsaládosokat, gyermekeket és időseket, fürgéket és mozgáskorlátozottakat, sietőket és elmélázókat.


Tudjuk, hogy idősebb gondozottjaink néha levegőhöz is nehezen jutottak, hogy az óvodások csöndes vagy éppen megszeppent ,sírásba fúló hangja nem hallatszott a hátsó sorokban, de azt is tudjuk, hogy ez a közösség csak nagyon ritkán lehet így együtt, és ezért ünneppé lett a résztvevők szívében.


Mi, emberek, túl gyengék vagyunk ahhoz, hogy szeretetünket hitelesen, hivalkodás nélkül kifejezzük, ezért lehetett szükség a karácsonyi ajándékozás kitalálására. Pár percre minden résztvevő ajándékozó angyallá vált: az óvodások üdvözleteikkel, szüleik süteményekkel, óvónénik ajándékcsomagokkal, a szervezők a Dorcas Alapítvány hathatós segítségével plüssállatokkal, illetve élelmiszercsomagokkal, a szépkorúak elégedett mosolyukkal ajándékozták meg egymást.


Pár nap van még karácsonyig. Én hiszem, hogy ünnepi együttlétünk minden résztvevőt közelebb visz a karácsonyi béke megtalálásához, Jézus és egymás igaz baráttá való fogadásához.

 

 

Ábrám Noémi, Diakónia Keresztyén Alapítvány
dsc_9908 a
 
Betegek Világnapja 2011

„Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén,

 

Ha szeretet nincs bennem,

 

Csak zeng érc vagyok  vagy pengő cimbalom.

 

Legyen bár prófétáló tehetségem,

 

Ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt,

 

Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak,

 

Ha szeretet nincs bennem,

 

Mit sem érek.”

 

A szeretet himnusza (1 Kor 13,1 – 14,1)

Bővebben...
 
Beszámoló 2016

ÉVES JELENTÉS 2016

MAROSVÁSÁRHELYI FIÓKSZERVEZET

alt

„ÉLETET ADNI A NAPNAK!”

Alapítványunk Maros megyében 9 munkaponton folytatott otthoni beteggondozói tevénységet ebben az évben: Marosvásárhely, Nagysármás I, Nagysármás II, Marosszentanna, Ernye, Marossárpatak, Backamadaras, Mezőmadaras és Geges városokban, községekben, illetve falvakban. Az otthoni beteggondozói tevékenység szociális, szocio-medikális és medikális gondozást jelentett 65 év feletti idős személyek esetében a saját lakhelyükön. A felsorolt munkapontok esetében a mezőmadarasi és gegesi önkormányzattal nincs együttműködési szerződésünk, ezekben a helységekben a helyi református egyházzal kötöttünk együttműködési szerződést, akárcsak Nagysármás I esetében. A marosvásárhelyi tanáccsal kötött szerződés is csak egy éves tartamú, és kisnyugdíjas, szociálisan rászoruló 50 személy számára biztosít havi élelmiszer és egészségügyi fogyóanyag csomagot.

Erre az évre kaptunk állami támogatást, ami viszont nem volt zökkenőmentes.

Egy régi munkatársunk eltávozott külföldre, mivel a férje is ott dolgozott, helyette egy frissen végzett asszisztensnőt alkalmaztunk az ernyei munkapontra. Az első félévben visszajött gyermeknevelési szabadságról a főasszisztensnőnk, ez a marosvásárhelyi medikális ellátás jobbítását jelenti.

Az első félévben lett alapítványunk 10 éves. Ebből az alkalomból tartásos ünnepélyt szerveztünk a marosvásárhelyi felsővárosi református templomban, ahol egyik kuratóriumi tagunk a lelkész. Ünnepélyünket megtisztelték jelenlétükkel az EREK képviselői, az országos diakónia vezetői, önkormányzati és szociális intézmények képviselői, a fiókszervezetek képviselői, jelenlegi és volt alkalmazottaink, a sajtó képviselői és nem utolsó sorban gondozottjaink. Külön öröm volt számunkra, hogy közöttünk voltak olyan idős személyek, akik 10 éve az alapítvány gondozottjai és még örülnek az életnek.

alt

Fennjáró marosvásárhelyi gondozottjaink havi két alkalommal résztvesznek a Pro Cristo et Ecclesia egyesülettel közösen szervezett nappali foglalkozásokon.

Önkéntes programunkat a Posztliceális Asszisztensképző Főiskola hallgatói bevonásával sikerült ebben az évben is folytatnunk (30 önkéntes), jelenleg 5 idős önkéntesünk is van.

alt

Az egészségnevelő programon belül a MOGYE önkéntes diákjai és tanárjai alapítványunk képviseletében prevenciós előadásokat tartottak középiskolákban, női klubokban több megyében is.

Ebben az évben már teljes mértékben az új szociális standardok szerint szervezzük meg tevékenységünket. Sikerült már az év elején megszerezni a szolgáltatásunk licenszét. Az első félévben pénzügyi és szakmai szupervíziónk is volt a Heks megbízottjai részéről, visszajelzéseik szerint elégedettek voltak eddigi tevékenységünkkel.

Június folyamán elkezdődtek az új székházunk felújításának munkálatai. Mint ismeretes, a volt Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi Központból (mai Gecse Dániel Szakkollégium) a püspökség eltanácsolt az épület profilváltása miatt.

Ugyancsak a Heks-támogatásból sikerült kicserélni egy autót a backamadarasi munkapontunkon. Az ottanit átvittük Mezőmadarasra, ahonnan a régi autót ki kellett venni amortizáció miatt a forgalomból.

Szeptember 30-án megtartottuk az Idősek Napját a Deus Providebit Tanulmányi Házban.

A novemberi hónap nagyon mozgalmas volt, a jövő évi szubvenciós kérésünk elbírálása miatt több ellenőrzésünk is volt a munkaügytől.

Ugyancsak ebben a hónapban került sor a Bethlen Kata Napok megszervezésére Szászrégenben, ahol az ottani fiók fennállásának 10. évfordulóját is ünnepeltük. Alapítványunk részéről egy kivételével minden alkalmazott résztvett az ünnepségen, idei kitüntetett munkatársunk György Izabella ernyei ápoló volt. A tartalmas előadások mellett a Heks képviselője értékelte eddigi tevékenységünket, és meghallgatta javaslatainkat a további együttműködésre vonatkozóan.

December folyamán készítjük elő a beszámolókat azon önkormányzatok számára, amelyekkel együttműködünk, illetve kérjük tőlük a további együttműködés kereteinek akár a javítását is.

December 12-én megtartottuk sikeres karácsonyi műsorunkat idős gondozottjaink számára.

alt

Ábrám Noémi,

ügyvezető igazgató

 
Rollunk írták

Istennek hála, már az alakuló ünnepségen részt  vehettem, ami a Marosszentannai Református

 

Templomban volt megtartva két évvel ezelőtt. Úgy éreztem, nekem is köszöntenem kell a résztvevőket. Így

 

Kányádi Sándor „Csendes Csodák „ című versét mondtam el:

 

„ Ne várj nagy dolgokat életedben,

 

Apró kis hópelyhek az örömök,

 

Szitáló halk szirom csodák,

 

Rajtuk át Isten szól jövök.”

Bővebben...
 
Idősek világnapja 2010

„A legfőbb művészet, tudod mi?


Derűs szívvel megöregedni!

 

S akkor lelkünk kegyelmes Atyja

 

nekünk a legszebb munkát tartogatja:

 

Ha kezed gyenge más munkára,

 

összekulcsolhatod imára.

 

Áldást kérhetsz szeretteidre,

 

körülötted nagyra, kicsinyre."

 

A legnagyobb művészet (Túrmezei Erzsébet fordítása németből)

 

 

 

2010. október 1-én ünnepeltük a Diakónia Keresztény Alapítvány Marosvásárhelyi

 

Fiókszervezeténél az ídősek világnapját.

 

12 ídős néni és bácsi tisztelt meg minket a jelenlétével.

 

Bővebben...