header_top_hu 
Română (România)Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)
Sajtó

Népújság Maros megyei közéleti napilap

2010. február 17.

 

Szakmai alapelvek a megelőző orvostudományban

 

A fenti címmel szervez találkozót a Diakónia Keresztyén Alapítvány marosvásárhelyi fiókszervezete és a Studium Alapítvány az orvosi szakkönyvtárban (Avramescu, volt Rigó u. 11. sz.) szerdán, február 17-én 17 órától. A módszertani tanácskozásra elsősorban azon fiatal orvosok, orvostanhallgatók jelentkezését várják, akik egészségnevelési tevékenységet folytatnának.

 

 


 

 

Népújság Maros megyei közéleti napilap

2009. augusztus 7.


Sármási munkapontot avat a Diakónia

 

Vasárnap 11 órakor szentelik fel ünnepélyes keretek között a Diakónia Keresztyén Alapítvány Marosvásárhelyi Fiókszervezete Nagysármás városi munkapontját. A nagysármási református templomban megtartandó istentiszteleten és avatóünnepségen Kató Béla főjegyző, alapítványi elnök végez szolgálatot.

 

 

 Népújság Maros megyei közéleti napilap

2009. augusztus 11.


Ötödik munkapont - Nagysármáson


A református templomban megtartott hálaadó istentisztelet keretében került sor a Diakónia Keresztyén Alapítvány Marosvásárhelyi Fiókszervezete Nagysármás városi munkapontjának a felszentelésére. Igehirdetésében Kató Béla főjegyző, az alapítvány országos elnöke az egyház egyik legfőbb világi tevékenységének nyilvánította az idősek, betegek gondozását, amihez intézményesített keret szükséges. Arra buzdított, hogy az élet értelme az áldozatvállalásban, az adakozásban, a magasabb értékekért való lemondásban van.

Balázs Lajos helybéli lelkész köszöntőjében kiemelte, hogy „az arany és az ezüst helyett lélekből jövő ölelést szeretnének” a diakóniai szolgálat által. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a mai ünnep azért is fontos a gyülekezet életében, mivel az idén felújított orgona avatója egyúttal, megköszönve Ilyés Mártonnak, a polgármesteri hivatalnak és a híveknek a támogatást.

 

A marosvásárhelyi kuratórium elnöke, dr. Ábrám Zoltán az ötödik gyermek keresztelőjéhez hasonlította az eseményt, hiszen Marossárpatak, Nagyernye, Backamadaras és Marosszentanna után immár a mezőségi Nagysármáson is munkapontot avathat az alapítvány. Mint mondotta, jelképes az ötös szám, hiszen családjában ő maga is öt gyermeket nevel, akárcsak a negyvenhat éven át Nagysármáson szolgáló néhai id. Hermán János öt gyermekével élt, munkálkodott a régi parókián, ahol székhelyet kapott a munkapont.

 

A közösségi-szociális ellátást a helyben lakó Nagy Aranka végzi, aki már több mint félszáz rászoruló személyhez jár el legalább heti rendszerességgel. Az igény lényegesen nagyobb ennél, ezért jó lenne, ha a támogató PPP holland alapítvány mellett jövőre a polgármesteri hivatal is felvállalná az otthoni gondozó szolgálat támogatását. Erre reményt adott Mocean Ioan polgármester jelenléte és felszólalása, aki hasznosnak minősítette a tevékenységet, és kilátásba helyezte az együttműködés lehetőségét.

 

Az ünnepségen Hermán Mostert Johanna szólalt fel a támogató holland alapítvány részéről, és arra szólította fel a gyülekezetet, hogy ki-ki lehetősége szerint segítse a házi-beteggondozói munkát. Arról a tervről is beszámolt, miszerint az egykori lelkészlakás épülete átalakulna diakóniai központtá. Férje, Hermán M. János nagyváradi egyházkerületi tanácsos áldást kért a gyülekezetre, és megköszönte a közel tíz éve elhunyt édesapja sírjának a rendezését.

 

Az igen színvonalas ünnepi műsor keretében megszólaltak a Szikszai Erika kántornő által vezényelt fúvósok, a népes gyülekezet megcsodálhatta az amúgy orgonát javító Pozsár Róbert orgonajátékát, Balázs Borbála szólóját, a hollandiai és a nagysármási fiatalok énekét, Székely Rozália szavalatát. Az istentiszteletet jelenlétével megtisztelte Daniel Cămară ortodox lelkész és Sallai Imre polgármester-helyettes is.

 

A hálaadó ünnepi istentiszteletet szeretetvendégség követte, és kiteljesítette a Diakónia Keresztyén Alapítvány Marosvásárhelyi Fiókszervezete, valamint a támogató holland alapítvány és a Nagysármási Református Egyházközség közötti szerződések aláírása, ami az otthoni gondozó szolgálat tevékenységéhez nyújt hivatalos, jogi és adminisztratív alapokat.

 

„Együtt az életért!” - hirdeti a Diakónia Keresztyén Alapítvány jelmondata, és utal az idősek, rászorulók iránti közös felelősségvállalás fontosságára. Az ötödik munkapontját avató Marosvásárhelyi Fiókszervezet Maros megyében közel félezer személy megsegítésén munkálkodik immár.

Dr. Ábrám Zoltán

 


 

 

Népújság Maros megyei közéleti napilap

2008. március 13.

 

Intézményes formát öltött a segélyszolgálat

 

A Diakónia Keresztyén Alapítvány marosvásárhelyi fiókszervezete Póka és Nagyernye után Szentgericén létesített otthoni betegápoló munkapontot, melyet kedden avattak fel számos meghívott jelenlétében. Az avatóünnepség két színhelyen zajlott: a református templomban és a Tiboldi Alapítvány által létesített egészségügyi központban, amelyben a munkapont is helyet kapott. A református templomban Kovács István előadótanácsos tartott áhítatot, majd Csalóka Zoltán, a Küküllői egyházmegye esperese és Rigmányi Benjámin helybeli lelkész, dr. Ábrám Zoltán, az alapítvány marosvásárhelyi kuratóriumának tagja és Csíki József polgármester mondott beszédet.

- Lejárt a szép, könnyfakasztó prédikációk ideje, cselekedni kell. Az elöregedett települések közösségeinek segítségre, szeretetszolgálatra van szükségük. Az egyháznak be kell töltenie küldetését a diakóniai szolgálatban, a betegek, a haldoklók mellé kell állnia, mert ezt senki más nem vállalja fel - mondta Kovács István, aki lapunknak arról is beszámolt, hogy az Erdélyi Egyházkerületben 40 településen működik már otthoni betegápoló központ, legtöbb Sepsiszéken, s ideje, hogy utánuk Maros megye is felzárkózzon. Nem kell attól tartani, hogy a katolikus Caritas konkurencia, hiszen nekik is, nekünk jut munka bőven, csak győzzük - mondta a tanácsos.
Csalóka Zoltán esperes azt hangsúlyozta, hogy ha egy pillanatra is beleéljük magunkat az elhagyatottság, az egyedüllét érzésébe, amihez súlyos betegség is társul, akkor még inkább meghalljuk a rászorulók segélykiáltását. Ünnep a közösségben, amikor a segélyszolgálat intézményes formát ölthet, amit kettős - mártai és máriai - lelkülettel kell működtetni.
A templomi ünnepi műsorban szavalatok hangzottak el, Rigmányi Benjámin lelkész vezényletével a gyülekezet kórusa énekelt.

Egy asszisztens sem volt a községben

- A munkapont beindítását az önkormányzat és a diakóniai alapítvány közötti egyévi előzte meg. Bár jó ügyet kívántak szolgálni, sok tanácsos nem tudta, mit is jelent a házi-beteggondozás és ellenezték beindítását - mondta Csíki József, Backamadaras polgármestere. - A viták eredményeként végül sikerült beindítani a munkát, s ahogy látták, hogy máris 57 beteget látogat a házi-beteggondozó asszisztensnő, belátták, szükség van a szolgáltatásra. A polgármester elmesélte, hogy nemrégiben Bálintfalváról keresték meg, ahol egy idős bácsinak amputálni kellett a lábujjait, s arra kérték, hogy valaki vállalja el a kötözést. Amikor Szilveszter Évikével, a házi-beteggondozóval kimentek a helyszínre, a bácsinak könnybe lábadt a szeme, olyan jólesett neki, hogy valaki rá is gondol.
A polgármester elmondta, hogy a helyi tanács a költségvetésből 20.100 lejt különített el a házi-beteggondozó szolgálatra, s újabb pontot létesítenek Backamadarason is. A községben két családorvos dolgozik, azonban óriási gond, hogy nem találnak asszisztenst, aki vállalná a munkát.
Az egészségügyi központ épületében - ahol családorvosi rendelő és gyógyszertár is működik - a munkapont avatóján Balázs Sándor helybeli unitárius lelkész mondott áldást, majd a falubelieknek bemutatták a rendelőt.

 

 


 

 

Népújság Maros megyei közéleti napilap

2008. február 6.

 

A DKA a házi beteggondozó-hálózat bővítését szorgalmazza

 

Sokrétegű tevékenységet vállalt fel a Diakónia Keresztyén Alapítvány (DKA) marosvásárhelyi fiókszervezete, melynek legjelentősebb célja a házi beteggondozó-hálózat kiépítése Marosvásárhelyen és megyszerte ott, ahol erre szükség és lehetőség van. A diakóniai munka jelenleg öt területen zajlik: egyészségügyis diákok rendszeres alapellátó munkája, az alkalmazott asszisztensek szakellátó tevékenysége, a munkapontok működtetése, a beteg és az ellátók közötti közvetítő szerep vállalása és a továbbképzés.

A Református Asszisztensképző Iskola diákjai az elmúlt évben Marosvásárhelyen 120 idős, beteg és magányos személyt látogattak és ápoltak hetente, a szakképzett asszisztensnők szakellátást nyújtottak azoknak a biztosított betegeknek, akik ápolást igényeltek. Erre tavaly januártól van lehetőség, amióta az alapítvány szerződéses viszonyban van a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral. A szolgáltatások a megszokott alapellátást ölelik fel, a vércukor-szint-, vérnyomás-mérést, vérvételt, sebellátást, kötözést, vizeletkatéter-cserét, továbbá a mozgáskorlátozottaknak a sétáltatást, a házimunkába való besegítést és szociális segítségnyújtást.

 

2007 folyamán két beteggondozó munkapont tevékenységét indították el, a Sárpatak községhez tartozó Pókában és Nagyernyében. A pókai munkapont ápolónője heti rendszerességgel 50 személyt látogat, míg a Nagyernyéhez tartozó hat településen két alkalmazott 97 személyt lát el. Hasonló munkapont beindítása van folyamatban Backamadarason is, amelyet a tervek szerint március 11-én avatnak fel.

 

Az alapítvány jelentős munkát vállal a továbbképzésben, amelyet a Vártemplomi Diakóniai Othonnal közösen szerveznek. Ez év márciusában 23 személy vehette át az egészségügyi képzésről szóló oklevelet. Ezenkívül úgynevezett kreditpontos képzést is szerveztek, amelyen neves orvosok tartottak előadásokat.
Összegezve, dr. Ábrám Zoltán, a kuratórium elnöke elmondta, hogy a Diakónia Keresztyén Alapítvány tevékenységével kapcsolatban pozitív visszajelzéseket kapnak, s azt tapasztalják, hogy Marosvásárhelyen és a megye falvaiban, ahol egyre több az idős, magára maradt ember, óriási szükség van az általuk nyújtott szolgáltatásokra. Ezért szándékoznak a hálózatot bővíteni. Csak ehhez a települések önkormányzatának is építően kell az ügy mellé állni.

Mezey Sarolta