header_top_en
 
Română (România)Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)
Beszámoló 2016

Alapítványunk Maros megyében 9 munkaponton folytatott otthoni beteggondozói tevénységet ebben az évben: Marosvásárhely, Nagysármás I, Nagysármás II, Marosszentanna, Ernye, Marossárpatak, Backamadaras, Mezőmadaras és Geges városokban, községekben, illetve falvakban.

Az otthoni beteggondozói tevékenység szociális, szocio-medikális és medikális gondozást jelentett 65 év feletti idős személyek esetében a saját lakhelyükön. A felsorolt munkapontok esetében a mezőmadarasi és gegesi önkormányzattal nincs együttműködési szerződésünk, ezekben a helységekben a helyi református egyházzal kötöttünk együttműködési szerződést, akárcsak Nagysármás I esetében. A marosvásárhelyi tanáccsal kötött szerződés is csak egy éves tartamú, és kisnyugdíjas, szociálisan rászoruló 50 személy számára biztosít havi élelmiszer és egészségügyi fogyóanyag csomagot.

Erre az évre kaptunk állami támogatást, ami viszont nem volt zökkenőmentes.

Egy régi munkatársunk eltávozott külföldre, mivel a férje is ott dolgozott, helyette egy frissen végzett asszisztensnőt alkalmaztunk az ernyei munkapontra. Az első félévben visszajött gyermeknevelési szabadságról a főasszisztensnőnk, ez a marosvásárhelyi medikális ellátás jobbítását jelenti.

Az első félévben lett alapítványunk 10 éves. Ebből az alkalomból tartásos ünnepélyt szerveztünk a marosvásárhelyi felsővárosi református templomban, ahol egyik kuratóriumi tagunk a lelkész. Ünnepélyünket megtisztelték jelenlétükkel az EREK képviselői, az országos diakónia vezetői, önkormányzati és szociális intézmények képviselői, a fiókszervezetek képviselői, jelenlegi és volt alkalmazottaink, a sajtó képviselői és nem utolsó sorban gondozottjaink. Külön öröm volt számunkra, hogy közöttünk voltak olyan idős személyek, akik 10 éve az alapítvány gondozottjai és még örülnek az életnek.

alt

Fennjáró marosvásárhelyi gondozottjaink havi két alkalommal résztvesznek a Pro Cristo et Ecclesia egyesülettel közösen szervezett nappali foglalkozásokon.

Önkéntes programunkat a Posztliceális Asszisztensképző Főiskola hallgatói bevonásával sikerült ebben az évben is folytatnunk (30 önkéntes), jelenleg 5 idős önkéntesünk is van.

alt

Az egészségnevelő programon belül a MOGYE önkéntes diákjai és tanárjai alapítványunk képviseletében prevenciós előadásokat tartottak középiskolákban, női klubokban több megyében is.

Ebben az évben már teljes mértékben az új szociális standardok szerint szervezzük meg tevékenységünket. Sikerült már az év elején megszerezni a szolgáltatásunk licenszét. Az első félévben pénzügyi és szakmai szupervíziónk is volt a Heks megbízottjai részéről, visszajelzéseik szerint elégedettek voltak eddigi tevékenységünkkel.

Június folyamán elkezdődtek az új székházunk felújításának munkálatai. Mint ismeretes, a volt Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi Központból (mai Gecse Dániel Szakkollégium) a püspökség eltanácsolt az épület profilváltása miatt.

Ugyancsak a Heks-támogatásból sikerült kicserélni egy autót a backamadarasi munkapontunkon. Az ottanit átvittük Mezőmadarasra, ahonnan a régi autót ki kellett venni amortizáció miatt a forgalomból.

Szeptember 30-án megtartottuk az Idősek Napját a Deus Providebit Tanulmányi Házban.

 

A novemberi hónap nagyon mozgalmas volt, a jövő évi szubvenciós kérésünk elbírálása miatt több ellenőrzésünk is volt a munkaügytől.

Ugyancsak ebben a hónapban került sor a Bethlen Kata Napok megszervezésére Szászrégenben, ahol az ottani fiók fennállásának 10. évfordulóját is ünnepeltük. Alapítványunk részéről egy kivételével minden alkalmazott résztvett az ünnepségen, idei kitüntetett munkatársunk György Izabella ernyei ápoló volt. A tartalmas előadások mellett a Heks képviselője értékelte eddigi tevékenységünket, és meghallgatta javaslatainkat a további együttműködésre vonatkozóan.

December folyamán készítjük elő a beszámolókat azon önkormányzatok számára, amelyekkel együttműködünk, illetve kérjük tőlük a további együttműködés kereteinek akár a javítását is.

December 12-én megtartottuk sikeres karácsonyi műsorunkat idős gondozottjaink számára.

alt

Ábrám Noémi,

ügyvezető igazgató